Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku

dodano: 13 grudnia 2017,

Gmina Lipusz otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) w ramach konkursu pn. „Czyste Powietrze  Pomorza – edycja 2017” na zadanie pn. „Czyste powietrze w Gminie Lipusz – edycja 2017” na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie naszej gminy.

Całkowity koszt kwalifikowany zakończonego zadania pn. „Czyste powietrze w Gminie Lipusz – edycja 2017” wyniósł 284326,70 PLN, z czego dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wyniesie 61419,00 PLN i pokryje 21,60% kosztów kwalifikowanych. Udział środków Gminy Lipusz wyniesie 20501,92 PLN, co daje 7,21 % kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy Gminy Lipusz otrzymają łącznie 81920,92 PLN zwrotu kosztów poniesionych w związku z wymianą źródeł ciepła.

Dzięki realizacji zadania udało się zlikwidować 18 pieców opalanych węglem w 17 budynkach mieszkalnych, które zostały wymienione na nowe i bardziej efektywne piece na biomasę. W wyniku zrealizowanego zadania zredukowano emisję: pyłów ogólnych o 1,428 ton/rok, SO2 o 0,735 ton/rok, CO o 3,164 ton/rok, CO2 o 148,730 ton/rok, natomiast emisja równoważna została zredukowana o 6,450 ton/rok.

https://wfos.gdansk.pl/