Informacja dla właścicieli lasów

dodano: 11 czerwca 2018,

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Wydział Ochrony Środowiska przesyła informację dot. obowiązku uporządkowania lasów po przejściu nawałnicy z dn. 11/12 sierpnia 2017 r. 

"Właściciele lasów, na których został nałożony decyzją Starosty Kościerskiego obowiązek uporządkowania lasów po przejściu nawałnicy z dn. 11/12 sierpnia 2017 r., zobowiązani są do całkowitego usunięcia z gruntów leśnych złomów i wywrotów oraz zalegających konarów i gałęzi lub rozplantowania i rozdrobnienia konarów i gałęzi na gruncie, w sposób umożliwiający swobodny pomiar zdewastowanej powierzchni leśnej przez przedstawicieli Lasów Państwowych oraz umożliwiający przygotowanie gleby pod odnowienie (wjazd sprzętu w celu przeprowadzenia orki). Nienależyte uporządkowanie lasu uniemożliwi wszczęcie procedury dotyczącej wypłaty środków za uporządkowanie lasu. Informację o uporządkowaniu lasów, zgodnie z decyzją Starosty Kościerskiego, należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie. "