Jesteś w: Strona główna
 • Informacja nt. projektu "Akademia Zatrudnienia"

  dodano: 27 września 2016,

  Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie „Akademia Zatrudnienia”. W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń zawodowych kończących się egzaminem, w tym komputerowych ECCC,  drwal-operator pilarki, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz innych, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290...

  czytaj całość

 • Konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2016 r.

  dodano: 19 września 2016,

     Wójt Gminy Lipusz Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz.U. 2016, poz. 239 ) oraz Uchwały Nr XXVII/133//2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipusz z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2013- 2016, ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2016 r....

  czytaj całość

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MATERIAŁU PROMOCYJNEGO-ARTYKUŁU NA STRONĘ INTERNETOWĄ z dnia 14.09.2016 r.

  dodano: 14 września 2016,

  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MATERIAŁU PROMOCYJNEGO-ARTYKUŁU NA STRONĘ INTERNETOWĄ     I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiału promocyjnego - artykułu na stronę internetową Zamawiającego www.lipusz.pl, który będzie zawierał w swej treści informacje wymienione w załączniku nr 2 ( Obowiązki Informacyjne Beneficjenta do umowy o  dofinansowanie...

  czytaj całość

 • Spotkania informacyjne

  dodano: 14 września 2016,

  Lokalna Grupa Działania Stolem rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców obszaru pt. „Lokalna Strategia Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 szansą rozwoju obszaru”. Już niedługo rozpoczynamy nabory na pierwsze przedsięwzięcia. W każdej gminie członkowskiej LGD odbędzie się po jednym spotkaniu. Szczegóły na załączonym plakacie.

  czytaj całość

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  dodano: 9 września 2016,

  Gmina Lipusz unieważnia postępowanie dotyczące zapytania ofertowego nr RG - RPO.042.1.2.2016.KP z dnia 02.09.2016 r. i wyjaśnień do w/w zapytania nr RG - RPO.042.1.4.2016.KP z dnia 05.09.2016 r. na wykonanie materiału promocyjnego (artykułu) na stronę internetową www.lipusz.pl zgodnie z którym oferty należało złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lipusz do dnia 08.09.2016 r. do godz. 14.00    

  czytaj całość